9+Honda Dream độ khủng của Dân chơi Việt

Những mẫu Honda Dream độ khủng của Dân chơi Việt Một dân chơi tại Sài Gòn đã chi tới cả trăm triệu để độ chiếc Honda Super Dream thành hàng khủng với đầy đủ đồ chơi cá tính.