Honda Wave RSX FI 110 Blade 110 và Wave Alpha 110 có phiên bản mới

Honda Việt Nam vừa chính thức cập nhật màu mới cho 3 mẫu xe số phổ thông là Wave RSX FI 110, Blade 110 và Wave Alpha 110.